Mikael Lundahl - Kundservicespecialist

Professionell coaching & kundservice

Söker ni en erfaren coach, utbildare & kundservicespecialist med rätt bakgrund och rätt tjänster? Jag erbjuder allt ni behöver för att skapa eller förbättra en helhet inom kundservice och kundbemötande samt personalutveckling och utbildning för både medarbetare och chefer. Mina tjänster riktar sig till små, mellanstora och stora företag över hela Sverige.​

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Bra teamledare & handledare

Helhetsperspektiv

Helhetsperspektiv

Kundupplevelsen i fokus

Engagerad personal

Engagerad personal

Utbildade & coachade

Kundlojalisering

Lojalisering

Ökad kundnöjdhet

Kundbemötande

Kundbemötande

Förstklassig kundservice

Digital kundservice

Digital kundkontakt

Rätt service i e-post & chat

Hej!

Jag tror att allt arbete inom service och service management i grund och botten handlar om människor och hur bra de mår och fungerar.

För att kunna förstå komplexa organisationer och individerna som utgör dem krävs det att man har både teoretisk och praktisk erfarenhet. Jag har arbetat i olika roller som medarbetare, utbildare, kompetensutvecklare och i ledande positioner. Det är detta jag tar med mig när jag utbildar, vidareutvecklar utbildare och kompetensansvarig personal, coachar ledare och medarbetare samt förädlar arbetsmiljön och kundrelationerna.

En stor del av mitt arbete som konsult inom kundservice och kommunikation handlar om att med olika verktyg hjälpa och utveckla individer, ledare eller chefer att identifiera vad som går att förändra och hur det mest effektivt kan gå till i praktiken.

Mikael Lundahl

Mikael Lundahl - Utbildare & kommunikatör
  • 070 508 99 10
  • mikael@mikaellundahl.se
  • @CoachLundahl
  • @CoachLundahl

Kundnöjdhet driver tillväxt

Det framgår i allt fler undersökningar att en av de styrande faktorerna för tillväxt och lönsamhet är kundnöjdheten. Dessvärre är det allt för få organisationer som tar det på allvar och som dedikerar resurser åt att arbeta med just detta. Många genomför en eller flera mätningar regelbundet som man löpande följer upp men det är sällan dessa resultat reflekteras i utvecklingsarbetet. Det stannar bara vid att vara en siffra och blir inte den drivkraften till förändring det skulle kunna bli.

Undersökningar som gjorts av Handelshögskolan i Stockholm samt Chalmers Universitet ihop med SIQ visar bland annat att:

– En enhet högre kundnöjdhet, på en hundragradig skala, ger 5% högre avkastning. För banker i Sverige och Norden ger en enhet högre kundnöjdhet 2–4% ökning i marknadsvärde.

– Ökningen i kundnöjdhet påverkar nyckeltalen efter ett år. Förskjutningen beror bland annat på bokslutsperioderna men också på att kundnöjdhet är en långsiktig process.

– Förskjutningen kan användas i prognossyfte: när det är förändringar i nöjdhet indikerar det att de finansiella nyckeltalen kommer att förändras i samma riktning.

– Kundnöjdheten har ännu starkare påverkan under lågkonjunktur – de statistiska sambanden är t ex starkare 2008–2009.

Detta innebär att det inte räcker med vilja eller tillfälliga insatser, det krävs tålamod, men kan man vara uthållig i sitt arbete och jobba smart så kommer man att bli belönad.

Att en nöjd kund är en lojal kund, det känner vi alla till sedan tidigare, men att en nöjd kund har sådan direkt påverkan på lönsamheten har inte riktigt tagits på fullt allvar innan.

Bara en liten ökning i kundnöjdhet
1%
Ger en stor avkastning
5%
Missnöjda kunder kostar däremot
86% väljer att lämna varumärket

Prisexempel

Coaching av chefer & handledare
kr 1200* Per session
  • Lär dig coachande ledarskap
  • Bli bättre på att hantera din personal
  • Få ut mer av resurserna på arbetsplatsen

Skicka mig en fråga

Coachkorten - 10 000 olika coachscenarion i en kortlek

Ett kraftfullt samtalsverktyg & coachingverktyg i kortleksformat för dig som vill bli mer konsekvent & framgångsrik i samtalen.
Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Jag både utbildar och utvecklar ledare och handledare i coachande ledarskap och coachande förhållningssätt samt handleder genom enskilda sessioner.

Engagerad personal

Engagerad personal

Genom implementering av effektiva förhållningssätt, coaching av personalen samt utveckling av ledarna så blir arbetsklimatet mer engagerande och drivande.

Kundbemötande

Kundbemötande

Som kundservicespecialist hjälper jag er att uppnå och upprätthålla kundbemötande som både imponerar och blir en konkurrensfaktor.

Helhetsperspektiv

Helhetsperspektiv

Med bred erfarenhet, kunskap och förståelse för alla delar i servicekedjan erbjuder jag lösningar där ni inte riskerar att missa något.

Kundlojalisering

Lojalisering

Ni lär er behandla alla typer av kunder lika professionellt samt höjer er kundnöjdhet och riskerar inte att tappa missnöjda kunder till andra företag.

Digital kundservice

Digital kundkontakt

Er service och bemötande över chat och e-post poleras och effektiviseras så kundkontakten håller samma höga nivå i alla ingångar.

Kundservice är konkurrensfaktor du har

Är ni redo att ta er service till nästa nivå?

Ni är varmt välkomna att ta kontakt med mig så kan vi titta på era behov och önskemål samt se hur ett passande upplägg för er skulle kunna se ut.

Vill du läsa lite tips från coachen?

Till och från publicerar jag hjälpartiklar inom coaching, kundservice och kommunikation. Dessa är tillgängliga för alla som är intresserade.

"I would highly recommend Mikael as a trainer and facilitator for those seeking a deeper and lasting learning experience."

Copyright © 2018 MikaelLundahl.se