Utbildning i coachande feedback & återkoppling

Upplever du att den feedback du ger medarbetarna inte ger det resultat du önskar? De tar inte till sig eller fortsätter göra saker på samma sätt som innan trots att du ser att det inte ger bästa resultat?

Genom kursen får du lära dig ett nytt sätt att jobba med feedback och coachande återkoppling som leder till att medarbetaren kan fördjupa sitt lärande och integrera feedbacken i sitt dagliga arbete. Då kommer du som ledare eller kompetensutvecklare att se bestående förändringar och att medarbetaren tar tydliga, konkreta steg i sin utveckling.

Pris & kursinformation

Utbildning i Coachande feedback & återkoppling 18000SEK

Rekommenderat upplägg

Jag rekommenderar att man väljer en hel utbildningsdag men det beror delvis på hur behovet ser ut så därför har jag koncept för både en halvdag och en heldag . Efter kursen får deltagarna med sig material för att fortsätta arbeta med det som de lärt sig.

Plats
Utbildningen kan genomföras i Malmö, Göteborg & Stockholm samt övriga mindre orter, i era lokaler, efter överenskommelse. 

Priser exklusive moms per heldag & innefattar max 12 deltagare per tillfälle.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen riktar sig till ledare och kompetensutvecklare som vill hitta andra sätt att ge feedback på som innefattar mer än att ge direkta instruktioner, råd och tips. Att ge feedback på ett sätt där medarbetaren får ta större ansvar för sin utveckling och genomföra de förändringar som kommer fram ur utvecklingsarbetet.

Vad lär sig deltagarna?

Deltagarna som går utbildningen kommer ha med sig verktyg och förhållningssätt för att kunna ge en coachande feedback. De kommer ha med dig verktyg från coachingens värld men också utveckla sin förmåga att observera och hur dessa iakttagelser kan användas i arbetet med att utveckla medarbetaren. De kommer kunna återkoppla till medarbetaren på ett sätt som leder till en mer konkret utveckling för honom/henne i sin yrkesroll och kompetens.

Utbildningen innefattar moment som:

Utbildningen är primärt inriktad på övningar som ger en direkt upplevelse av att arbeta med coachande feedback. Som deltagare blir man tränad i att ge återkoppling och få återkoppling vilket ger fördelen av att både få känna på verktygen själv och att använda dem.

Uppföljning & kvalitetssäkring

Efter en utbildning är det värdefullt att få stöd att integrera de nya kunskaperna i det dagliga arbetet. Jag erbjuder därför handledning för ledare och kompetensutvecklare i hur de kan arbeta med feedback och coachande feedback för att vidareutveckla sig själva och medarbetarna.