Utbildning i coachande förhållningssätt & ledarskap

Känner du att det finns mer att hämta hos medarbetarna och att det finns mycket utvecklingspotential kvar att utvinna? Vill du också stärka relationen mellan och med medarbetarna och samtidigt göra arbetet lättare och effektivare så är en utbildning i coachande förhållningssätt rätt för dig.

Under kursen lär du dig att kommunicera effektivare genom att använda dialog med frågor och förhållningssätt som ett kraftfullt redskap för att motivera och engagera medarbetarna i att hitta sina egna lösningar.

Med det coachande förhållningssättet skapar du som chef eller handledare en delaktighet och en ökad ansvarskänsla hos individen och du behöver inte alltid leverera lösningen till medarbetaren och bestämma alla detaljer kring arbetssättet.

Pris & kursinformation

Utbildning i Coachande förhållningssätt 18000SEK

Rekommenderat upplägg

Jag rekommenderar att man väljer två utbildningsdagar men det beror delvis på hur behovet ser ut så därför har jag koncept för både en, två och tre dagar. Efter kursen får deltagarna med sig material för att fortsätta arbeta med det som de lärt sig.

Plats
Utbildningen kan genomföras i Malmö, Göteborg & Stockholm samt övriga mindre orter, i era lokaler, efter överenskommelse. 

Priser exklusive moms per dag & innefattar max 12 deltagare per tillfälle.

För vem passar en utbildning i coachande förhållningssätt?

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare samt handledare och kompetensutvecklare. Alltså alla som har någon form av personalansvar eller en ledande roll som vill lyfta sina medarbetares kompetens och prestation till en högre nivå samtidigt som de trivs och mår bra. Det kan vara allt i från chefer som är helt nya i sin roll och som behöver utbildas i ett coachande ledarskap till erfarna handledare som vill vidareutvecklas men också verksamhetsutvecklare som har mycket personalkontakt.

Vad lär sig deltagarna?

Genom utbildningen får deltagarna konkreta verktyg från coachingens värld för att effektivare ge coaching till sin personal och arbeta med kompetensutveckling, arbetsklimat och personalvård samt medarbetarens prestation. På det sättet kan deltagarna ta dem vidare till en högre nivå i sina yrkesroller. Det blir också ett effektivt verktyg för att ta medarbetaren runt eventuella låsningar om han/hon inte presterar som tänkt.

Efter utbildningen står deltagarna rustade för att både coacha, leda och utveckla personal i vardagen så att medarbetarna blir mer självgående och förbättrar sina prestationer. Dessutom får deltagarna mer tid över då de enklare kan bolla tillbaka fler frågor till medarbetarna som då får en chans att växa i sin roll.

Utbildningen innefattar moment som:

  • Ställa kraftfulla coachande frågor som leder till förståelse och förändring hos medarbetaren.
  • Tekniker för att lyssna djupare vilket gör att du kan fånga upp fler saker hos medarbetaren och hjälpa henne/honom ännu bättre.
  • Träning i att veta när det är läge att hålla tillbaka sina egna råd och lösningar och istället utforska medarbetarens tankar, lösningar och resurser.

Utbildningen är primärt inriktad på övningar som ger en direkt upplevelse av de verktyg som kan användas vid möten med medarbetare. I coachande samtal kommer de få träna på att både coacha, bli coachade och ge coachande återkopplingar. Detta ger fördelen av att både få använda verktygen och få uppleva effekten av dem på sig själva.

Uppföljning, kvalitetssäkring & vidareutveckling

Efter en utbildning är det värdefullt att få stöd att integrera de nya kunskaperna i det dagliga arbetet. Jag erbjuder därför handledning för ledare och kompetensutvecklare i hur de kan fortsätta arbeta med coaching och feedback för att vidareutveckla både sig själva och medarbetare samt göra vardagen lite lättare för sig själva.

FAQ

Q: Vad är Coachande ledarskap & vad är skillnaden mot Coachande förhållningssätt?

A: Det finns i princip ingen skillnad mellan dem då principerna och förhållningssätten är desamma. Ledare integrerar det coachande förhållningssättet i sin ledarskapsstil medan handledaren använder det mer som ett verktyg vid behov då de ofta inte praktiserar ett uttalat ledarskap. Läs mer om ledarskap nedan.

Klicka här för mer information om det coachande ledarskapet

Coachande ledarskap motiverar medarbetare till att prestera bättre

Chef som kan coacha

Coachande ledare är mer uppskattade

Ett coachande ledarskap i praktiken är ett förhållningssätt och en metodik för ledare och chefer som vill utveckla sin personal på ett effektivt sätt utan att vara utbildad coach. Det handlar om att ha kunskap och träning i en del kärnkompetenser och kunna tillämpa dessa i olika situationer vilket ger ett mer pedagogiskt ledarskap.

Metoderna skapar ett utrymme som får medarbetaren att ta ansvar och komma fram till egna hållbara lösningar vilket väcker den inre motivationen och drivkraften. Samtidigt får både du och företaget tillgång till fler hjärnor som kan komma med idéer och lösningar du själv inte hade tänkt på.

De kärnkompetenser från coachingens värld som en ledare har störst nytta av i sin chefsutveckling(för att utveckla ett coachande förhållningssätt) är bland annat aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation vilket kommer ingå i det löpande utvecklingsarbetet.

En bra ledare och chef som arbetar utifrån ett coachade förhållningssätt får ett mer lättarbetat arbetsklimat med nöjdare personal som har mer driv.

Arbetet kommer också att reflekteras i möten både internt med medarbetare och externt med kunder samt i kompetensutvecklingen av medarbetarna. De är helt enkelt mer omtyckta och effektiva vilket också syns när man gör medarbetarmätningar.