Coaching & utveckling för ledare & chefer

Alla kan ha nytta av en coach emellanåt, men ofta går vi istället till en vän eller kollega och pratar av oss och upplever då en lättnad. Skillnaden mot att gå till en coach är att du av en coach får kompetent och erfaren hjälp kring att faktiskt genomföra hållbara lösningar och förändringar som leder till att du inte hamnar i dessa situationer lika ofta.

I en coachprocess tittar vi på din nuvarande situation och utifrån den identifierar vi de nyckelutmaningar och eventuella specifika hinder som finns att arbeta med. Med ett nu-läge etablerat sätter vi kurs mot önskat läge och under processen så kommer du att ha fullt stöd och vägledning av mig som  ledarskapscoach.

Utveckla ditt ledarskap & få bättre resultat

Som chef är det allt för vanligt att man kommer i kläm mellan sin personal och ledning. Det kan också vara svårt att balansera alla måsten och krav, ”brandkårsutryckningar”, behålla fokus på vad som är viktigt och samtidigt hantera den dagliga stressen.

Med coaching för ledare skapar vi ett utrymme där du får hjälp med att få större klarhet och överblick samt möjlighet att ladda om med ny energi. Med coachens hjälp kan du arbeta fram vilka lösningar och behov du har och vad som behövs för att utvecklas i din roll som chef.

Chefscoaching

Ibland kan väldigt små förändringar göra väldigt stor skillnad

Chefscoaching är en lönsam investering

Att coacha ledare och chefer gör dem effektivare i förändringsarbeten och bättre fokusera på vad som är viktigt både för sig själva och sina medarbetare. Detta gäller oavsett om de enbart är coachade eller lärt sig ett coachande ledarskap. De är snabbare på att lösa konflikter och problem då de har bättre koll på var de har sig själva och vad de kan bidra med samt hur de lyfter fram lösningar ur personalen.

Ledarutveckling i form av coaching skapar också en bättre arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig tryggare. Enligt en global studie från International Coach Federation (ICF) får företagen tillbaka minst 100% av sin investering i coaching samt andra positiva effekter som så som:

  • Smartare målsättning
  • Lägre stressnivåer
  • Bättre kommunikation
  • Högre rate på projektavslutning
  • Ökad energi

Pris & information

Coaching för ledare & chefer 1200SEK

Paketpriser

P1 Vid köp av 10 sessioner ingår två extra sessioner kostnadsfritt
P2 Vid köp av 20 sessioner ingår tre platser i en halvdagsutbildning i coachande förhållningssätt eller coachande feedback
P3 Vid köp av 30 sessioner eller fler ingår sex platser i en heldagsutbildning i coachande förhållningssätt eller coachande feedback

Rekommenderat upplägg är fem till tio coachsamtal
Minst 5 coachsamtal med cirka 3 veckors mellanrum mellan samtalen. Det ger dig möjlighet att jobba med saker mellan gångerna och totalt 3 månader att genomföra en förändring. Står du inför en större förändring rekommenderar jag att du tar ett paket av tio coachsamtal.

Plats
I era lokaler eller via telefon eller Skype, efter överenskommelse.

Priser exklusive moms per timma.