Coaching över kaffe

Är du teamledare för ett kundserviceteam och vill något av följande: 

1. Skapa en feedbackkultur
Skapa ett positivt klimat där medarbetarna ger varandra feedback i syfte att utvecklas. Ett klimat där det är naturligt att du som ledare eller en kompetensutvecklare ger feedback och utvecklar medarbetarna i kunddialogen. Vi tittar på hur det ser ut nu och hur vägen ser ut dit du vill. 

2. Utveckla din coachande förmåga och förhållningssätt
Vill du att medarbetarna tar större ansvar och utövar mer av ett självledarskap? Då kan vi jobba konkret med din coachande förmåga och hur du kan ta nästa steg.

3. Utveckla din förmåga att ge feedback men framförallt coachande feedback
Vi tittar på hur du jobbar idag och vilka utmaningar du har. Vi utforskar hur du kan göra annorlunda eller ännu bättre. 

4. Utveckla & förbättra medlyssningsarbetet
Vi ser var du och organisationen står i arbetet idag. Du får vid behov med dig material, idéer och konkreta förslag på hur du kan jobba vidare med detta. 

Intressant?
Boka in 30 minuters kostnadsfri konsultation med mig genom att skicka ett meddelande.

Datum & plats
Tillgängliga datum & platser för coachning över kaffe:

24:e aug, Göteborg
10:e sep, Göteborg
12:e sep, Göteborg
18:e sep, Göteborg
20:e sep, Göteborg

Nyfiken? Fråga gärna!