Coaching & utveckling för medarbetare & personal

Jag tror de flesta av oss kan hålla med om att medarbetarna är en nyckelresurs. Att coacha personal och medarbetare bidrar till deras personliga utveckling på arbetsplatsen likaväl som deras kompetensutveckling. Coachade medarbetare uppvisar högre arbetsmoral, trivs bättre i sina arbetsuppgifter och presterar således bättre.

Coaching ger engagerade medarbetare

Ibland förändras saker i livet och en gnagande känsla kan smyga sig på att det är något som är fel eller att man saknar riktning och mål. Det kan uttrycka sig i energilöshet, minskad prestation och brist på motivation. Genom att coacha medarbetare och personal tydliggör man vilka styrkor medarbetaren har som inte används till fullo eller vilka omständigheter som medarbetaren behöver ändra på för att prestera på topp. 

Men för att utvecklas som medarbetare behöver man i viss mån ta ett egenansvar men det är inte alltid en självklarhet. Coaching kan i de flesta lägen vara ett sätt att tända gnistan och initiera ett utvecklingsarbete som gynnar både medarbetaren och arbetsgivaren positivt.

Utveckla personalen, attrahera & behåll rätt medarbetare

Professionell coaching leder till en påtaglig medarbetarutveckling där medarbetaren presterar bättre och känner sig tryggare i sin yrkesroll. En tryggare medarbetare agerar med mer ansvar och har lättare för att delta i förändring och utvecklingsarbete och bidrar till ett positivare arbetsklimat. De har lättare att hantera arbetsrelaterad stress med hjälp av effektiva verktyg och självinsikter.

Organisationen får även en långsiktig avkastning av detta då nöjda medarbetare som får växa i sin kompetens och arbetsroll även är lojala medarbetare. Således stannar kompetensen kvar längre och växer sig större. En arbetsplats som arbetar med coaching och riktade insatser för personal- och medarbetarutveckling är dessutom väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns flera undersökningar som bekräftar detta, bland annat en större utförd av International Coach Federation (ICF).

Pris & information

Coaching för medarbetare 1200SEK

Paketpriser & rekommendationer

För varje 5:e session ni köper så ingår en extra session kostnadsfritt.

Jag rekommenderar minst 5 coachsamtal med cirka 3 veckors mellanrum. Det ger medarbetaren möjlighet att jobba med saker mellan gångerna och totalt 3 månader att genomföra en förändring.

Plats
I era lokaler eller via telefon eller Skype, efter överenskommelse.

Priser exklusive moms per timma.