Coachkorten – ett kraftfullt samtalsverktyg & coachingverktyg i kortleksformat

Bli mer konsekvent & framgångsrik i dina samtal

Verktyget bygger på den beprövade coachingmodellen GROW som är en coaching- och samtalsstruktur som används inom coachingen värld. Varje del i modellen (mål, verklighet, möjligheter, drivkrafter) har 10st frågor och samspelar tillsammans med de andra korten för att skapa en tydlig röd tråd i varje samtal.

Totalt medföljer det 40st kort som ger en kombination av 10 000st olika utfall. Till detta kommer också 10st konkreta tipskort som uppmuntrar till vidare utveckling och breddning av förmåga. Med detta coachingverktyg som grund kommer du bli en mer engagerande & effektiv samtalspartner.

Coachkorten är riktat till dig som önskar att:

  • Vara tryggare i dina samtal och våga ställa mer öppna och utforskande coachfrågor. 
  • Nyttja en kraftfull samtalsstruktur som leder till utveckling och förändring på både  individnivå och gruppnivå. 
  • Utveckla din förmåga i att hjälpa andra att bli mer självgående och dessutom ta större ansvar i sin problemlösning.
  • Hjälpa grupper att på ett mer lekfullt och kreativt sätt utforska ämnen genom frågor från coachverktyget. 

Coacha även dig själv

Verktyget kan dessutom med både fördel och framgång användas med dig själv där kortleken agerar bollplank och coach för dina egna frågeställningar eller utmaningar. Du kommer guidas från frågeställning hela vägen till handlingsplan.

Kostnad & beställning

OBS! En demonstration av kortleken ingår i varje köp vid förfrågan. Befinner du dig i Göteborg så kan vi boka en fysisk demonstration, i annat fall håller jag den över telefon eller Skype.