Effektivare & coachande ledare

Nyckeln till ett effektivt ledarskap är att ha med sig personalen och etablera ett klimat där alla känner ett delansvar. För att nå dit räcker det inte att bara peka och säga ”gå dit, gör det” utan man måste lära sig att leda och motivera.

Jag vägleder era chefer till att se hur de kan få medarbetaren att finna egna lösningar och därav få loss mer tid åt att jobba strategiskt med delegering och medarbetarutveckling. De kommer att få lära sig att utveckla ett Coachande ledarskap och förhållningssätt som kommer göra dem både mer effektiva i sin målstyrning och bättre på att få ut det bästa av både sig själva samt sina medarbetare.

Fördelar ni personalansvaret?

Det är mer och mer vanligt, framförallt i större organisationer, att ansvaret för medarbetarutvecklingen är utspridd på flera roller, så som kompetensansvarig, handledare och utbildare, och givetvis har de också stor nytta av att lära sig ett coachande förhållningssätt eller få handledning för att utvecklas i sin roll för att i sin tur bättre utveckla medarbetaren.

Jag erbjuder både tjänster, utbildningar och konsultation som väldigt väl kompletterar chefsutveckling med kompetensbreddning och utveckling av alla era kompetensansvariga som besitter någon form av ansvar för medarbetarens utveckling.

Blir ni nyfikna på detta arbetssätt så läs mer under Coaching & handledning.