GROW-modellen – En hjälpsam modell i coaching

GROW-modellen är en coachmodell och på engelska står GROW för:

 • Goal
 • Reality
 • Options
 • Will

Grow betyder också att växa vilket är passande för coaching då coaching syftar till att få personer att utvecklas och växa. På svenska har jag översatt det till mål, verklighet, möjligheter och drivkrafter. 

Modellen Grow används av vissa för att sätta mål men det används också som en samtalsstruktur i coaching. Om du är intresserad av coaching kan modellen vara en början för att skapa en struktur för dig själv så att du vet var du är i samtalet med den du coachar. Det finns andra modeller, bland annat 5S som jag skrivit en artikel om, och var och en hittar det som passar för den personen.

Nyttan med GROW i coaching

Modellen kan ge dig ett visst förhållningssätt i coachingen och en möjlighet att veta var du och den som blir coachad är i samtalet. En skicklig coach kan röra sig fritt i de olika stadierna och det är svårt att se strukturen men den finns där bakom i samtalet och naturligt integrerad i coachen. 

Säkerhet i en coachstruktur ger dig möjlighet att fånga upp fler saker i coachingen.

Det är som när du lär dig cykla. Först är du kanske fokuserad på pedalerna, styret och balansen. När det börjar sitta kan du vara mer fri i andra saker som vinden, hastigheten och vara uppmärksam på vad som händer runt om dig. På samma sätt i samtalet där GROW kan ge dig en ledstång i samtalet så du vet var du befinner dig men efter ett tag vet du intuitivt var du är i samtalet och kan börja lägga märka till många fler saker som du kan använda för att hjälpa den du coachar vidare.

GROW uppdelad i de olika stegen & coachande frågor du kan prova

GROW som coachstruktur

Växa genom coaching

De olika delarna i grow kan använda som inspiration och/eller coachstruktur. Under varje steg får du förslag på frågor att använda som är utmärkande för den fasen i samtalet. Kom ihåg att alltid använda följdfrågor för det är då du kommer djupare i samtalet.

Coaching handlar inte endast om sk coachfrågor såklart utan om många andra tekniker och framförallt ett förhållningssätt. Vad jag tänker mig att det kan ge till en erfaren coach är lite inspiration och är du mer ny inom coaching kan det finnas frågor du kan utforska och prova nästa gång du coachar någon. 

(Steg 1) Mål / Goal

Målet kan handla om målet för detta samtal och vad den coachade vill ha med sig när ni är klara med samtalet. Målet kan också handla om långsiktiga mål, hur vill personen att det är efter att ni har träffats kanske tio gånger eller efter en period av ett halvår? Vad finns det för drivkrafter i målet, vad får han/hon ut av att nå sitt mål? Målet kan ändras under coachingens gång och kan behöva återvändas till emellanåt. 

Förslag på frågor under Mål / Goal

 • Vad vill du få ut av det här mötet? (höj/sänk ambitionsnivån om det behövs)
 • Vad vill du? För detta samtal? Långsiktigt?
 • Vad vill du ta med dig härifrån idag?
 • Vad vill du åstadkomma idag?
 • Om du tänker dig att du går härifrån och känner dig nöjd, vad har vi pratat om då?
 • Vad vill du ska bli annorlunda när vi är färdiga här?
 • Vad kan vi göra med den tid vi har här?

 • Vad vill du ha för resultat av detta coachingpass?
 • Vad skulle få dig att känna att din tid här idag är välinvesterad?
 • Vad mer konkret innebär detta mål för dig? 
 • När du har uppnått ditt mål, vad kommer det betyda för dig?
 • Om du lyckas, vad skulle det innebära för dig?
 • Vad får du ut av detta mål? 

(Steg 2) Verklighet / Reality

Vad känner personen inte till? Vad pratar han/hon inte om?

Under denna del av samtalet undersöker vi vad problemet handlar om, vad den coachade sitter fast i, föreställningar, vad han/hon har provat hittills och eventuella rädslor som håller en tillbaka. Var inte för försiktiga under denna fas utan gräv med frågor, följdfrågor, spegling och summeringar och lyssna aktivt tills du hittar något som känns gediget och konkret.

Det första som ofta kommer upp är det som personen redan är medveten om så fortsätt gå lite djupare med frågor och utmana där det är möjligt så att personen får gräva djupare i sina tankar, känslor, föreställningar, hopp och rädslor. 

Förslag på frågor under Verklighet / Reality

 • Hur ser situationen ut för dig?
 • Hur skulle de övriga inblandade beskriva situationen?
 • Hur länge har du haft detta problem?
 • Vad är det som gör att detta är ett problem för dig?
 • Vad betyder detta för dig? 
 • Vad har du gjort hittills?
 • Hur upplever du…?
 • Hur märker du det?
 • Vad känner du när…?
 • Hur viktigt är det här för dig?
 • Vad är viktigt för dig i denna situationen?

 • Vad får det för konsekvenser?
 • Hur påverkar det dig tankemässigt/känslomässigt?
 • Vad händer med dig när…? 
 • Vad tror du det här egentligen handlar om?
 • Vad tror du att detta beror på?
 • Vad tror du är källan till problemet?
 • Vad är centralt här?
 • Om det du beskriver vore ett symptom på något, vad skulle då vara det underliggande?
 • Var finns lärandet i detta?
 • Hur hänger A ihop med B?

(Steg 3) Möjligheter / Options

Många av oss är snabba på att hitta hinder när vi funderar på att göra något eller sätta upp ett mål. Det är inget fel i sig men många gånger stoppar vi oss själva för tidigt och vågar inte tro att saker är möjliga. Denna fasen kan vara väldigt frigörande och skapa mycket energi och drivkraft. Nöj dig inte med de första lösningarna och möjligheterna som kommer fram utan du kan fråga: ”Vad mer? Ok, så en möjlighet är…? Vad mer?” När den coachade inte kommer på något mer kan ni titta på de alternativ som har kommit fram och utvärdera dem. 

Förslag på frågor under Möjligheter / Options

 • Vilka andra sätt/vägar finns det för dig?
 • Ur vilket annat perspektiv kan man se det här?
 • Vad har du inte tänkt på?
 • Vad vill du ska hända som inte händer just nu?
 • Hur skulle du vilja att det var?
 • Om det här problemet inte fanns, hur skulle det vara då/vad skulle du göra då?
 • I den bästa av världar, hur vill du att det ska se ut?
 • Vilka förslag på lösningar ser du kring detta?
 • Vad behöver du göra för att nå dit du vill?
 • Om detta hände din bästa kompis, vad skulle du då säga till denne?
 • Om du skulle göra om det, vad skulle du göra annorlunda?
 • Vad är det värsta som kan hända?

 • Vad får du ut av att inte ändra på situationen?
 • Vad har andra gjort i liknande situationer?
 • Hur skulle någon du beundrar hantera situationen?
 • Om du hade mer resurser / tid / pengar, vad skulle du göra annorlunda?
 • Vad skulle du kunna göra för att skapa en förändring?
 • Vilka möjligheter har du?
 • Vad skulle du kunna göra annorlunda?
 • Vilka alternativ har du redan funderat på? 
 • Hur skulle en lista med olika alternativ se ut – stora som små? 
 • Vilka alternativa strategier finns det?
 • Vilka möjligheter tycker du bäst om?

(Steg 5) Drivkrafter / Will

Under denna fasen undersöker vi personens motivation till förändring och säkerställer att den coachade kommer att göra det han/hon har sagt att han/hon vill göra. Här är det ofta effektivt att använda skalor från 1-10 för att undersöka motivationsfaktorer och tron på om det går att utföra det som den coachade har kommit fram till. Allt under en sjua på motivationsfaktorn behöver utforskas och där kan coachen fråga: ”Vad behövs för att få upp det till en 8?

Förslag på frågor under Drivkrafter / Will

 • Hur vill du gå vidare med detta?
 • På en skala 1-10 hur villig är du att gå vidare?
 • Vad kan/behöver du göra nu?
 • När tänker du göra det?
 • Vad behöver du för att kunna bestämma dig?
 • Hur skulle en handlingsplan kunna se ut?
 • Vad vill/behöver du göra för att förstärka denna plan?
 • Vilka hinder finns?
 • Hur ska du göra för att komma förbi dem?
 • Vad gör du till nästa gång?
 • Vad behöver du?

 • Vilken hjälp/stöd/uppföljning behöver du?
 • Vem skulle kunna ge dig en hjälpande hand?
 • Vilket blir ditt första steg?
 • Vad tänker du göra åt din situation?
 • Vad mer skulle påverka ditt beslut?
 • Vad är nästa steg?
 • Vad skulle kunna komma i vägen för dig?
 • När kommer du att ta nästa steget?
 • Vad skulle hindra dig från att vidta dessa åtgärder eller uppfylla målen? 
 • Vad tar du med dig härifrån?

Andra tekniker du kan använda i coachingen

Utveckla fler tekniker för att komma djupare.

I coaching finns det olika tekniker att använda dig av för att väcka medvetenhet hos den du coachar och nedan ser du förslag på några sådana. Det kan handla om summering, spegla kroppsspråk och tonläge, ge feedback på vad du ser och hör, lyfta upp motsägande saker och spegla hur du uppfattar vad den coachade förmedlar. Teknikerna är till för att hjälpa och rätt använt kan de vara mycket kraftfulla.

 • När jag lyssnar på dig låter det som om…hur ser du på det?
 • Jag upplever…. stämmer det?
 • Du sa tidigare… nu säger du… hur stämmer det överens? 
 • Får jag berätta vad jag ser? 
 • Ska jag uppfatta det så att…?
 • Du vrider bort huvudet, vad betyder det?
 • Jag ser att du skrattar när du berättar något som verkar obehagligt…

Utveckla ditt coachande förhållningssätt

Jag hoppas denna modell med frågor har gett dig lite inspiration och väckt några tankar. Vill du utvecklas inom coaching och kanske anamma ett coachande förhållningssätt, kontakta gärna mig för ett samtal om din väg dit. Jag utbildar bland annat både ledare och handledare i ett coachande förhållningssätt.