Handledning för dig som jobbar med coaching

Är du en coach, chef eller ledare som arbetar med coaching i någon form och vill fördjupa din kompetens? Då kan handledning vara något för dig. Du får genom handledningen möjlighet att gå djupare i din coachande förmåga, coachande förhållningssätt och utforska samt utveckla de kärnkompetenser som behövs för att utföra riktigt professionell coaching.

Du får också tillfälle att bolla de utmaningar och funderingar du har kring ditt utövande av coaching och få konkret stöd i de frågorna och funderingarna.

Pris & praktiskt information

1200 kronor, ex moms.
(Gäller per återkoppling och medarbetare)
Varje session är cirka 1 timme.
Faktureras efter överenskommelse.
5-10 sessioner per medarbetare
Ett vanligt upplägg är att vi träffas mellan 5-10 gånger med cirka 3 veckors mellanrum mellan tillfällena. Det ger dig möjlighet att jobba med de utvecklingsområden som vi kommer fram till i återkopplingarna.
- Vid köp av 10 sessioner ingår två extra sessioner kostnadsfritt
- Vid köp av 20 sessioner ingår tre platser i en halvdagsutbildning i coachande förhållningssätt eller coachande feedback
- Vid köp av 30 sessioner eller fler ingår sex platser i en heldagsutbildning i coachande förhållningssätt eller coachande feedback
I era lokaler eller via telefon eller Skype, efter överenskommelse.

Mentorskap gör dig effektivare & mer professionell inom coaching

ICF (branschorganisation för coacher) har listat 11 kärnkompetenser vilka utgör professionell coaching och som vi kan utgå ifrån i ett mentorskap eller handledande arbete (du kan även läsa om kärnkompetenserna i min infoguide om coaching). Utifrån dessa kärnkompetenser belyser vi dina styrkor och utvecklingsområden och använder dem som en bas i arbetet för att höja kvaliteten i ditt coachande.

Du kommer att bli effektivare & mer professionell inom coaching och när vårt samarbete är avslutat har vi kvalitetssäkrat din kompetens och du har med en djupare förståelse samt nya modeller och förhållningssätt för att fortsätta din utveckling på egen hand. Du får också med dig ett coachverktyg som du kan experimentera med på egen hand i ditt coachande arbetssätt som hjälper dig att träna på coachande frågor och coachstruktur.

Några av mina metoder & arbetssätt samt hur jag vägleder

Vi tittar tillsammans på vad du har för behov och väljer utifrån dessa ett anpassat sätt att arbeta på för att hantera just de områdena. Nedan ser du några metoder som ofta förekommer:

  • Vi arbetar med inspelande coachande sessioner, som du har spelat in innan, och går igenom samtalen tillsammans.
  • Jag deltar under en återkoppling och observerar dig i praktiken. Du får en coachande återkoppling av mig efteråt för att dra ut lärdomarna och vidare utvecklingsområden.
  • Du använder mig som bollplank i de utmaningar du har och får coaching och feedback för att lösa komma över vägbulorna lättare.
  • Vi tittar på vilka kompetenser som du helst vill utveckla och arbeta strukturerat för att ta just de kompetenserna till en högre nivå.