Sänk stressnivån på arbetsplatsen

Oavsett vem du är eller din yrkesroll; för mycket stress påverkar dig negativt. Effekten av för mycket stress skiljer sig beroende på dina andra egenskaper, men förmågan att stå emot dess negativa effekter och minimera den stress vi utsätter oss för är mycket viktigt. En stressad kropp orkar mindre och leder till en lägre livskvalitet.

När vi arbetar tillsammans tittar vi på hur du kan hitta hållbara lösningar som passar dig och den arbetsmiljö du befinner dig i. Självklart vill du undivka underprestera privat eller i arbetslivet. Vårt mål är att alla skall må bättre psykiskt och fysiskt. Och det leder till en effektivare arbetsplats för medarbetare och chefer.

Fri från stress

Finn lugnet på arbetsplatsen bland både deadlines och möten.

Mindfulnesstekniker mot stress
Jag  både utbildar och håller workshops inom Mindfulness till personal & ledare som behöver enkla, men kraftfulla och beprövade, verktyg för att sänka stressen, öka fokuset och samtidigt mota stressrelaterade sjukskrivningar och utbrändhet.