Nya tjänster & information under uppbyggnad

Jag omarbetar för närvarande mina tjänster inom stresshantering och mindfulness och kommer under hösten 2018 att presentera mina nya tjänster tillsammans med ny information och artiklar. Min filosofi och mitt arbetssätt kommer dock vara det samma och jag kommer även fortsätta att utbilda och hålla workshops inom Mindfulness.

Precis som innan kommer det att vara riktat till både personal & ledare som behöver enkla, men kraftfulla och beprövade, verktyg för att sänka stressen, öka fokuset och samtidigt mota stressrelaterade sjukskrivningar och utbrändhet.

Min filosofi & arbetssätt

Oavsett vem du är eller hur din yrkesroll ser ut så är för mycket stress något som påverkar dig negativt. Det går inte att undkomma men det går att förebygga. De negativa effekterna varierar både mellan oss som individer och även under olika faser i våra liv. Därför är förmågan att stå emot dess negativa effekter och minimera den stress vi utsätter oss för är mycket viktig att utveckla. Ett stressat sinne och stressad kropp orkar mindre och leder till en lägre livskvalitet med sämre utväxling i det vi gör.

Fri från stress

Finn lugnet på arbetsplatsen bland både deadlines och möten.

När vi arbetar tillsammans tittar vi på hur du kan hitta hållbara lösningar som passar dig och den arbetsmiljö du befinner dig i. Målet är alltid att alla skall må bättre psykiskt och fysiskt och arbetar vi i grupp leder leder det till en effektivare och mer välmående arbetsplats för både medarbetare och chefer.