Utbildning i kundservice & kundbemötande i telefon

Leverera riktigt bra kundservice & ökad kundnöjdhet

Vikten av ett gott kundbemötande kan inte nog understrykas. Det är därför viktigt att kompetensutveckla sin personal för att kunna nå och bibehålla förstklassig kundservice. Med denna utbildning i kundbemötande får medarbetarna de verktyg och förståelse de behöver för att kunna bemöta en kund på ett professionellt sätt som skapar goda resultat för företaget. Rätt service och bemötande ger en ökad lönsamhet och det finns nyutgivna undersökningar som visar tydligt på detta samband.

Praktisk utbildningsinformation

18 000 kronor, ex moms.
Faktureras efter överenskommelse.

1 dag, exakta tider efter överenskommelse
Max 25 deltagare per grupp och dag

I era lokaler, efter överenskommelse.

Utbildning kan hållas i både Malmö, Göteborg och Stockholm samt resten av Sverige.

Bra kundbemötande & service spelar stor roll

För vem passar denna utbildningen?

Utbildningen riktar sig till er som har någon form av direktkontakt med kunder och som vill utveckla erat kundbemötande för att nå och bibehålla service i världsklass. Ni önskar att bli bättre på att lösa kundärenden vid första kontakt och minska återringare. Ni vill ha mer välmående medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar för att kunna erbjuda rätt service samt bemötande och få nöjdare kunder.

Vad lär sig medarbetarna?

Medarbetarna kommer ha med sig en ökad förståelse för kundbemötande samt konkreta och användbara verktyg i mötet med kunden. De kommer få med sig nya kunskaper och känna sig trygga i att leverera en bra kundupplevelse från det att de lyfter luren/möter kunden till det att de avslutar samtalet/ärendet.

Utbildningen innefattar moment som hur vi kan:

  • Använda samtalsstruktur som ett redskap i kunddialogen för att kunna styra samtalet.
  • Snabbt fånga upp vad ärendet handlar om genom frågeteknik, aktivt lyssnande och rätt inställning till kunden.
  • Säkerställa att vi inte missar något i ärendet.
  • Snabbt fånga upp kundens upplevelse och bekräfta honom/henne på rätt sätt.
  • Delge besked/information på ett förståeligt och enkelt sätt som skapar ett tydligare och mer positivt samtal oavsett vad beskedet till kunden är.

Uppföljning & kvalitetssäkring

Efter en utbildningsinsats är det värdefullt att få hjälp integrera de nya sakerna i praktiken. Lite som en inkörningssträck då kan det behövas stöd för medarbetarna. Jag erbjuder därför medlyssning med coachande återkoppling som kvalitetssäkring för att ytterligare öka inlärning och produktivitet* samt säkerställa så att allting sitter.

*Studier visar att coaching i kombination med utbildning ökar produktivitet och inlärningen med 86% mot 22% för bara utbildning utan coaching.

Vidareutbildning & kompetensbreddning

Som kundservicespecialist har jag kompletterande utbildningar och tjänster som bland annat innefattar både serviceutveckling för kundärenden över chat och e-post samt hantering av missnöjda kunder. Detta  kan kombineras med medlyssning och kvalitetssäkring samt vidare insatser för ökad kundnöjdhet. Mer information hittar ni i menyerna.