Utbildning i kundservice & kundbemötande digitalt

Hur fångar vi upp kunden på ett bra sätt när tonläge och kroppsspråk försvinner i mötet och vi inte har möjlighet att få direkt feedback på vad vi förmedlar som kundservicemedarbetare? Hur kan vi ge samma goda service över e-post som över telefon eller fysiskt möte samtidigt som vi bibehåller en effektivitet?

En digital ingång för kunder är idag en självklarhet men vad som inte är en självklarhet är att de får ett lika bra kundbemötande där som över telefon.

Med denna utbildning får medarbetare de verktyg och den kunskap de behöver för att kunna leverera riktigt bra kundservice via e-post och chat. Fast det är så otroligt viktigt att servicekänsla och kundbemötande är av lika hög kvalitet i skriven form som verbal form är det vanligt att företag brister här. Det finns undersökningar som visar att mer än hälften av alla e-postmeddelanden missförstås och genom att utbilda medarbetarna i skriven kommunikation minskar man den procenten rejält.

Praktisk utbildningsinformation

18 000 kronor, ex moms.
Faktureras efter överenskommelse.

1 dag, exakta tider efter överenskommelse
Max 25 deltagare per grupp och dag

I era lokaler, efter överenskommelse.

Utbildning kan hållas i både Malmö, Göteborg och Stockholm samt resten av Sverige.

Kurs i kundservice via epost & chat

Bemästra er digitala kommunikation & öka kundnöjdheten

För vem passar utbildningen?

Kursen är för de medarbetare inom kundtjänst som sitter i någon form av kontakt med kunder (interna eller externa) via mail eller chat. Ni vill ha lika bra eller bättre kundservice över dessa kanaler som via telefon samt undvika att det sprids dåliga svar på nätet av missnöjda kunder och strävar istället efter att det blir de positiva exemplen som lyfts fram. Ni vill kunna ge kunderna riktigt bra informativa svar och fånga upp och bemöta missnöje, reklamationer eller synpunkter.

Vad lär sig medarbetarna?

Medarbetarna kommer ha en förståelse för vilka skillnader som finns mellan det skrivna ordet och det talade. De kommer veta hur de kan kompensera för bortfall av tonläge och kroppsspråk för att skapa en riktigt bra kundupplevelse. De kommer snabbt kunna fånga upp kärnan i kundens ärende och skriva svar som är bekräftande, informativa och tydliga utan att tappa kundens intresse.

Utbildningen innefattar moment som hur vi kan:

  • Skriva tydligt, enkelt och med korrekt svenska för att göra svaret kundvänligt och lätt att ta till sig.
  • Förmedla förståelse, bekräftelse och engagemang i skrift.
  • Få med det som är relevant i svaret och det som kunden behöver veta.
  • Skriva på ett sätt så att företaget kan stå för det som står om det skulle spridas i social media eller till någon tidning.
  • Bemöta missnöjda kunder på ett sätt som säkerställer att kunden blir nöjd alternativt att missnöjet inte eskalerar.

Uppföljning & kvalitetssäkring

Medarbetarna kommer få med sig material efter utbildningen som de kan ha med sig i sitt dagliga arbete. Utöver detta är det värdefullt att få hjälp att integrera de nya kunskaperna i praktiken. Jag erbjuder därför stöd för medarbetarna där vi tillsammans går igenom e-postkonversationer och medarbetaren får direkt och coachande feedback på vad som är bra och vad som kan utvecklas och bli ännu bättre. Det säkerställer och kvalitetssäkrar att kunskaperna integreras direkt i arbetet och inte faller bort över tid.

Vidareutbildning & kompetensbreddning

Jag har kompletterande utbildningar och tjänster som bland annat innefattar både serviceutveckling för kundärenden över telefon och hantering av missnöjda kunder som kan kombineras med medlyssning och kvalitetssäkring. Mer information hittar ni i menyerna till höger (om du använder en dator) eller under kontaktformuläret (om du använder en mobil).