Förbättra kundservice & kundmöte i mail & chat

Precis som vi jobbar med att förbättra kundservice och kundbemötande via telefon behöver vi även jobba med kundbemötande över de digitala ingångarna. De flesta kunder förväntar sig riktigt bra kundservice oavsett ingång och för er som endast arbetar över e-post är det ännu viktigare.

En investering i bättre kundupplevelse & ökad kundnöjdhet

Digital kundservice & kundmöten över e-post & chat

En mer personlig kundupplevelse

Genom mig får ni en kvalitetssäkring av era kundmöten i e-post- och chat-ingångarna samt medarbetare som arbetar enhetligt efter ett konkret servicekoncept. Det medför att medarbetarna kommer bli säkrare i sin skrivna kommunikation och att ni som företag utvecklar er förmåga att ta hand om era kunder med ökad kundnöjdhet som följd.

Praktisk information

1200 kronor, ex moms.
Gäller per återkoppling och medarbetare. Varje återkoppling är cirka 30-40 min där jag innan under cirka 20 min går igenom konversationerna.
Faktureras efter överenskommelse.
Tre återkopplingar per medarbetare
Jag rekommenderar tre återkopplingar utspridda med cirka två veckors mellanrum. Det ger medarbetaren möjlighet att jobba med de utvecklingsområden som tas fram under återkopplingarna.

Arbetet går att kombinera med att jag utvecklar medarbetaren i dess arbete med kunder över telefon.

I era lokaler, efter överenskommelse

En kunddialog som motverkar & vänder missnöjda kunder

Förutom att kunderna räknar med att få bra service via e-post och chat är det superviktigt att de svar som skrivs speglar vad företaget vill stå för. Idag är det lätt att sprida skrivna konversationer över sociala medier och ett dåligt svar från kundtjänst kan ge riktigt dåliga konsekvenser.

När en kund skickar in en reklamation eller klagomål via e-post är det lätt att svaren blir kalla och opersonliga. Genom enkla tekniker kan vi fånga upp kunden och ge svar som upplevs som personliga och engagerade men som också innehåller bra information till kunden och en lösning på problemet. Det gör dessutom kunden mer benägen att få ökat förtroende och mer tålamod för företaget.

Hur jag jobbar med digital kundservice

Jag ger stöd för medarbetarna i deras e-post- och chat-kommunikation där jag läser igenom en mängd konversationer och sedan går igenom dem tillsammans med medarbetaren.

Tillsammans identifierar vi svagheter och styrkor i kunddialogen och jag hjälper handläggaren att förstå hur man håller kunden genom hela dialogen. Det inkluderar att identifiera vilka faktorer som styr kundnöjdhet och missnöje hos kunden.

Genom observationer, feedback och coaching utvecklas handläggaren att använda ett professionellt kundservicespråk som ligger i linje med företagets värderingar och serviceramar. Det säkrar att kunderna får samma professionella bemötande oavsett vilken handläggare de kommer till.

Tillsammans skapar vi sedan en handlingsplan som följs upp i kommande möte. Uppföljningen säkerställer att de förändringar vi jobbar med implementeras i det dagliga arbetet och består. Vissa behöver ibland mer stöd än andra såklart men i min erfarenhet brukar 2-3 återkopplingar göra stor skillnad i kvaliteten på svaren.