Aktivt lyssnande – En grundläggande guide

En viktig förmåga att förbättra när vi vill utveckla vår kommunikation och nå ut med vårt budskap är vår förmåga att lyssna. För en del av oss är lyssnandet passivt och då uppfattar vi endast orden och inte det som ligger bakom. Vi gör snabba tolkningar, uppfattar hälften och fyller i resten och funderar kanske sedan mest på vad vi själva vill ha sagt. I värsta fall är vi till stor del någon annanstans med vår uppmärksamhet, t ex vad som ska hända efter jobbet, fikan eller i allt som ska göras.

Det aktiva lyssnandet som ett sätt att undvika det slentrianmässiga.
En del av vårt sätt att prata och kommunicera på ser ut på det viset och för att undvika detta så behöver vi ett annat lyssnande, vi behöver lära oss att lyssna aktivt. Det betyder att vi är uppmärksamma och alerta på ett avslappnat sätt i konversationen och inte lyssnar på det slentrianmässiga sätt vi annars kan göra. Detta är extra viktigt i kundkontakter eller om du utövar ett coachande förhållningssätt där aktivt lyssnande är en av kärnkompetenserna.

Konsten att lyssna

Lyssna aktivtDet aktiva lyssnandet, som ordet antyder, är mer aktivt, kräver närvaro och ett medvetet val. Ett val att åsidosätta sin egen agenda för en stund och sätta sig in i en annan människas värld. Försöka höra och förstå vad den andre personen förmedlar, inte bara vad den säger. Lyssna med fokus utan värderingar och inte styra över till oss själva utan istället ge den andre personen fullt utrymme.

Det finns många saker att lyssna efter så som röstläge, vilka återkommande ord som används, hur mjuk eller hård rösten är, hur kroppsspråket är, undvikande av ögonkontakt och andra ansiktsuttryck.

Effekter vi kan förvänta oss

När en person märker att man verkligen lyssnar närvarande så händer det ofta mycket positiva saker vilket är en förutsättning för att ett djupare möte ska kunna ske. Tänk om du kunde ge alla du möter känslan av att bli:

  • Sedd
  • Bekräftad
  • Accepterad
  • Mött med respekt

Den som känner sig hörd kommunicerar ofta också mer effektivt då han/hon får en större möjlighet att reflektera och få fram djupare saker än det som finns på ytan. I nära relationer kan det vara extra effektfullt. Det är inte ovanligt att vi på ett eller annat sätt försöker göra om vår partner eller få den andre att passa in i sina egna planer. Att för en stund åsidosätta detta och lyssna utan värderingar och med full acceptans är kraftfullt. Det kommer skapa bättre kontakt mellan er och förbättra er kommunikation.

Svårigheter & utmaningar

Det finns så klart orsaker till att vi inte alltid kan applicera ett aktivt lyssnande i alla möten. Vi kan bli uttråkade, tappa tålamodet och låta tankarna vandra bort från samtalet. Vi kan fundera på vad vi själva vill ha sagt medan vi lyssnar. Konversationen kan väcka saker i oss så att vi ”måste” säga något. Vi håller inte med eller det utmanar våra värderingar/åsikter.

En annan orsak är att vi kan tänka snabbare än vi pratar så du hinner tänka på det den andre pratar om medans du lyssnar. Om du inte är medveten om detta så kan ditt sinne börja vandra iväg och du tappar din närvaro.

Andra orsaker kan vara:

  • Tolkningar & filtrering.
  • Svårigheter i att se andras perspektiv.
  • Viljan att ge råd.

Vad får dig att tappa det aktiva lyssnandet?
För att bli en god lyssnare och kommunikatör behöver vi vara medvetna om dessa hinder och vad som händer i oss så att vi kan härbärgera det och inte agera på det. Att låta dessa sakerna utspela sig i oss och samtidigt ha kvar fokuset på samtalet. Det kräver en del träning, nyfikenhet och tålamod men träning ger färdighet och kommer bidra till att du utvecklas i din kommunikation.

Tips & övningar i aktivt lyssnande

När vi tränar oss att lyssna bättre så finns det många redskap och tekniker att använda så som frågeteknik, summering, spegling och annat. Nedan följer några av mina nybörjartips.

Fyra tips & övningar

Det första är nyfikenhet. Kan du behålla din nyfikenhet på den andre personen och på det som händer i mötet har du vunnit väldigt mycket. När jag känner att den andre personen är genuint nyfiken så har jag mycket lättare att öppna upp mig och kommunikationen kommer gå lättare. Med nyfikenhet kan du lättare stanna kvar i lyssnandet och sätta dig in i vad den andre uttrycker.

Det andra är medvetenhet. Medvetenhet om dina tankar och när de vill dra iväg till annat så att du tappar närvaron och fokus på samtalet. Till exempel vad som ska hända sen, eller hur kan han tänka så, eller jag fattar ingenting. Du kan inte stoppa tankarna och du behöver inte agera på dem. Se dem och återgå till personen och konversationen. Samma sak med impulser och andra saker som väcks i dig.

Det tredje är tystnad. Inte att du inte ska säga något alls utan mer utforska tystnaden. Våga låta det vara tyst för att ge den andre möjlighet att reflektera och kunna gå djupare. Efter en fråga är det utmärkt att låta det vara tyst och även efter ett svar låta det vara tyst en stund. Ofta kommer det upp fler saker då. Ibland blir det ett naturligt avbrott, se om du kan sitta lite i den tystnaden då och inte hasta vidare med någon fråga eller reflektion.

Uppmärksam och avslappnad för bästa fokus

När jag hade gått min första mindfulnesskurs så insåg jag att detta med närvaro kommer göra att jag blir en mycket bättre lyssnare i mina coachingsamtal. I nästa samtal var jag så fokuserad på att vara närvarande och att lyssna aktivt att jag inte förstod ett ord av vad den andre sa. Så, mitt i detta med att vara närvarande och uppmärksam så är det viktigt att det finns en avslappning i det.