Verktyg för stresshantering – En effektiv andning

Det är många som inom stresshantering berättar hur mycket andningen betyder för välmåendet och hur mycket snabbare de kan upptäcka sin stress efter att ha blivit mer medvetna om sin andning. Det kanske låter självklart men det är för få av oss som behärskar det. Men det behöver inte vara svårt att lära sig, det handlar framförallt om att uppmärksamma andningen och vilka sätt och tempon vi andas med.

Jag rekommenderar dig att börja med att stanna upp emellanåt i din vardag och lägga fokus på din andning. Gör detta med jämna mellanrum och utforska hur den känns, var den sitter och vilka effekter du märker när du stannar upp och observerar andningen.

Andning & stress hänger samman

Vi andas cirka 20 000 – 25 000 andetag per dag och korrekt andning är en av kroppens viktigaste funktioner. Det är därför inte bara viktigt att vi andas utan också hur vi andas.
När det kommer till stress har andningen en viktig roll då den styr vårt tempo och är en av de första sakerna som signalerar ett stresspåslag. Genom att andas rätt kan du upptäcka signalerna tidigare och du aktiverar även det parasympatiska nervsystemet vilket enkelt beskrivet är vårt ”lugn och ro” system.

Tips vid stark stress

Om du upplever stark stress är ett tips att börja andas långsammare och mer medvetet med fokus på att göra utandningen längre än inandningen. Utandningen stimulerar det parasympatiska nervsystemet vilket gör att hjärtat slår långsammare, blodtrycket sjunker, stresshormonerna minskar och i stället ökar ”lugn och ro” hormoner. Genom andningen kan du börja slappna av i stressen och på så sätt minskar du ytterligare stresspåslag. Det ger en viss distans till stressen och större möjlighet att ta mer medvetna beslut som är bra för dig.

Vid återkommande stressituationer kan vi såklart behöva genomföra en förändring i vårt liv. Annars blir andning och andra tips endast en symptombehandling.

Fem tecken på att du kan utvecklas

Många tänker inte på sin andning eller tror att den är naturlig när det många gånger finns tecken på att andningen kan förbättras. Nedan finner du fem tecken på att din andning kan förbättras.

  1. Du andas med öppen mun
  2. Bröstkorgen rör sig mer än vad magen gör när du andas
  3. Du är ofta torr i munnen
  4. Din andning hörs tydligt
  5. Din andning är ansträngd

Känner du igen dig i en eller flera av dessa tecken? Då kan det vara värt att börja jobba med att förbättra din andning så att du andas korrekt. Du undviker då onödig stress i vardagen och kroppen blir mindre belastad.

En genomgång av andningsmetodik

Hur ska vi då andas för att må bättre och stressa mindre? Nedan ser du tre delar som utgör en bra och korrekt andning och andas du inte på det sättet idag är det något du kan träna dig till. 

Bukandning
När du andas ska magen röra sig mest och endast en liten rörelse ska finnas i bröstet. Det är diafragman som ska sköta jobbet och andra muskler är endast hjälpmuskler som ska göra en insats när vi behöver mer luft. Är du osäker på om du har bukandning eller bröstandning kan du lägga en hand på magen och en hand på bröstet och observera vilken som rör sig mest. Är det en korrekt andning ska handen på magen röra sig tydligast.

Näsandning
Andning ska gå genom näsan. Delvis är det lättare att få ner vår andning i buken och delvis rensas den från bakterier. Luften får också rätt temperatur och luftfuktighet.

Rytmisk rörelse
En optimal och korrekt andning är avspänd, lugn och långsam.

Andningsövning för snabb avslappning

Bonustips: Stress hos tandläkaren

Ett ställe som ofta är starkt stressande för många är vid tandläkarbesök. Prova nästa gång du är hos din tandläkare att lägga mer fokus på din andning och andas mer medvetet med fokus på utandningen. Vad händer då med stress och smärta?