Serviceinriktade medarbetare

Så som vi strukturerar våra företag så innebär det att våra kunder finns överallt i olika former. En intern avdelning, t ex en back-office har sina kunder i form av kollegor inom företaget  medan en annan avdelning kanske har sina kunder externt i form av prenumeranter på en tjänst. Oavsett hur det ser ut så är det ofta svårt att isolera problem då allting hänger samman hela vägen ut till slutkunden och det är därför otroligt viktigt att etablera en servicekultur med serviceminded personal som besitter rätt kompetens var än i kedjan de sitter.

Med effektfulla åtgärder så som medlyssning, utbildning och coaching till medarbetare kommer medarbetarna både att prestera bättre och att må bättre, då de har konkreta verktyg och förhållningssätt samt rätt kompetens att luta sig mot, samt leverera en bättre service till kunderna (externa och interna).

Medarbetarna kommer att känna sig hörda och delaktiga i utvecklingen på arbetsplatsen vilket leder till mindre personalomsättning, mindre stressrelaterade sjukdomsbortfall och bättre arbetsklimat.

För arbetsplatsen som helhet innebär nöjda medarbetare att kompetensen stannar längre och kan kultiveras mer vilket kommer märkas av i mötena med kunderna.