Serviceinriktade medarbetare

Så som vi strukturerar våra företag så innebär det att våra kunder faktiskt finns överallt i olika former. En intern avdelning, t ex en back-office, har sina kunder i form av kollegor inom företaget medan en annan avdelning kanske har sina kunder externt i form av abonnenter och prenumeranter på en tjänst. Oavsett hur det ser ut så krävs det att allting hänger samman hela vägen ut till slutkunden om det skall fungera bra. Det är därför otroligt viktigt att etablera en servicekultur med serviceminded personal som besitter rätt kompetens var än i kedjan de sitter.

Med effektfulla åtgärder så som medlyssning, utbildning i kundservice och kundbemötande och coaching till medarbetare kommer medarbetarna både att prestera bättre och att må bättre, då de har konkreta verktyg och förhållningssätt. De kommer även att besitta rätt kompetens för att leverera en bättre service till kunderna (såväl externa som interna).

Medarbetarna kommer att känna sig hörda och delaktiga i utvecklingen på arbetsplatsen vilket leder till mindre personalomsättning, mindre stressrelaterade sjukdomsbortfall och bättre arbetsklimat. För arbetsplatsen som helhet innebär nöjda medarbetare att kompetensen stannar längre och kan kultiveras mer vilket kommer märkas av i mötena med kunderna.