Nöjdare kunder & ökad avkastning

Börja jobba med er kundnöjdhet nu – det kommer löna sig!

Undersökningar visar att bara en enhet högre kundnöjdhet, på en hundragradig skala, ger 5% högre avkastning. Men det är ändå inte alltid lätt att veta hur mycket man skall investera i varje enskilt kundmöte för att få maximal utdelning då kunderna ofta har olika krav och förväntningar. Därför är det av stor vikt att ni har rätt kompetens och verktyg med er in i dessa möten.

Jag tillhandahåller ett par olika lösningar på detta beroende på hur er specifika organisation arbetar där jag hjälper er att etablera en kundorienterad kultur i er kundservice med hjälp av både servicekoncept och kompetensbreddningar. I mitt arbete kommer ni att få med er rätt verktyg, förutsättningar och kunskap för att både lyssna bättre och prata bättre med era kunder.

Nöjd chef

Nöjdare kunder drar med sig ökade intäkter

Jag är övertygad om att vi kan få er att överträffa era servicemål och öka er lönsamhet. Ni kommer att märka att det inte är så svårt göra kunder nöjda så länge man vet hur man skall lyssna och prata med dem. Det handlar om att integrera en kundorienterad mentalitet och fokus i det dagliga arbetssätten och rutiner. 

Mer om hur jag tar er dit finner ni i menyerna under Kundservice & kommunikation.