Min grundfilosofi är att all förändring börjar med dig själv. Jag tror att de flesta håller med om detta men ändå försöker så många av oss göra om verkligheten så att den passar oss själva och vårt sätt att se på världen. Merparten av mitt arbete handlar om att med olika verktyg hjälpa andra att ta hem sina projektioner och börja ta ansvar för det som går att påverka men också hitta ett förhållningssätt till det som inte går att påverka.

Vad använder jag mig av i mitt arbete?

De styrkor och förmågor jag ofta använder mig av i mitt arbete är min:

  • Förståelse för det mänskliga psyket och våra inre processer
  • Förståelse för mellanmänskliga relationer och för eventuella konflikter
  • Empatiska förmåga med lyssnande på flera nivåer
  • Förmåga att nå kärnan snabbt och genom min coachande förmåga hjälpa personen vidare till vad som är viktigt för den

Jag har fördelen av att ha jobbat både som medarbetare, utbildare, kompetensutvecklare samt ledare. Jag förstår därför flera delar av kedjan och kan använda mig av det i mitt arbete i organisationen.

Ett axplock ur min bakgrund

  • För Mercuri International AB jobbade jag med kundserviceutbildningar och utbildning i coaching för ledare.
  • På Serviceförvaltningen utförde jag ett längre uppdrag med utbildning, coaching och konflikthantering av medarbetare som pratade direkt med medborgarna. Uppdraget ledde till säkrare medarbetare, utvecklad kompetens och nöjdare medborgare.
  • På Västtrafik hade jag ett uppdrag med ledaransvar för medarbetarna som satt i direkt kontakt med kunderna och även för att kompetensutveckla dem.
  • Håller handledarutbildning för handledare i Folktandvården.