Utveckla kompetens- & utbildningsansvariga

Företag som arbetar strukturerat med coachande medlyssning får ökad kvalitet i kundsamtalen samt mer nöjda medarbetare och kunder. Detta ger också en chans att kvalitetssäkra samtalen.

Har ni idag kompetensutvecklare som arbetar med utbildning och medlyssning av medarbetarna som sitter i direkt kontakt med kunderna? Att ge dessa personer stöd i sin utveckling bidrar till att de kan göra ett ännu bättre jobb med medarbetarna. Det stärker och säkerställer kvaliteten i kundbemötandet ytterligare och medarbetarna stannar kvar längre.

Praktisk information

1200 kronor, ex moms.
(Gäller per återkoppling och medarbetare)
Varje återkopplingen är cirka 1 timme.
Faktureras efter överenskommelse.
5-10 återkopplingar per medarbetare
Ett vanligt upplägg är att jag och medlyssnaren träffas mellan 5-10 gånger med cirka 3 veckors mellanrum mellan tillfällena. Det ger medarbetaren möjlighet att jobba med de utvecklingsområden som tas fram under samtalen. Ibland jobbar vi med coachande samtal, ibland med inspelade återkopplingar och jag kan också sitta med som observatör under en återkoppling som medlyssnaren har med en kundservicemedarbetare.
I era lokaler, efter överenskommelse
Utveckla era utbildare & kompetensansvariga

Att effektivt förmedla kunskap & idéer internt är ovärderligt!

Konkreta verktyg & ökad kompetens

En utvecklar några, några utvecklar många, många pratar med mängder av kunder

De 3 huvudkompetenser som krävs för att utveckla ett professionellt medlyssningsarbete är att vi är duktiga på:

Genom att jobba med och utveckla kompetensutvecklarna inom dessa områden ser jag till att de jobbar rätt, smart och med verktyg som säkerställer att de kan arbeta effektivt med kundservicehandläggarna. Då visar företaget hur viktigt kundservicen är och att alla jobbar i en gemensam servicekultur.

Har ni idag inga som jobbar med coachande medlyssning men vill påbörja ett sådant arbete stödjer jag gärna organisationen genom att utbilda de personer som företaget har valt ut.

Fortsatt arbete & utveckling blir mer självgående

När insatsen är klar kommer medlyssnarna ha en ökad kompetens, medvetenhet och självständighet och kan på så sätt fortsätta jobba på egen hand med de verktyg han/hon har. Är det flera medlyssnare kan de ge varandra stöd med tekniker från coachingens värld som de har fått med sig under utvecklingsarbetet.

Det gör också de interna utbildningarna bättre då kompetensutvecklarna blir vassare på att formulera och sammansätta material som lättare kan läras in.