Observation, tolkning & värdering – Exempel & råd

Förstår du vad skillnaderna är mellan en observation, tolkning och värdering och hur du kan använda det i din vardag blir du direkt en bättre ledare samt kommunikatör och kan återkoppla bättre. Jag tror att många av oss vet vad en observation är men många mixar sedan observationen med tolkningar / antaganden och värderar den snabbt som bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är så vår hjärna fungerar, den fyller i alla luckor och drar snabba slutsatser ofta baserat på för lite information. Något som ofta leder till missade möjligheter på grund av dålig återkoppling och feedback som egentligen skulle kunna vara riktigt bra och utvecklande om vi fick lite tips och hjälp.

Vad är en observation?

En observation är det vi ser, hör, luktar, känner och förnimmer utan att tolka eller värdera det. Vi är ofta snabba på att tolka och värdera saker och för det mesta spelar det ingen roll men i konflikter, när vi ger feedback till någon, i svåra samtal och när något är triggat inom oss är det viktigt att vara uppmärksam på våra tolkningar och värderingar. Risken är annars att vi drar slutsatser baserat på felaktig information. Det är också lättare för den vi pratar med på olika sätt och situationer att lyssna på vad vi säger om vi håller oss så nära vi kan till observationer vi eller andra har gjort. 

Hur skiljer sig observationer, tolkning & värdering?

Ett exempel som illustrerar hur observation, tolkning och värdering kan se ut i praktiken:

Kalle har inte gjort mål de senaste fem matcherna
Detta är en observation som antingen du eller någon annan har gjort. Det går att kontrollera sanningshalten och det finns ingen värdering, tolkning eller kritik i påståendet. 

Kalle är i dålig form
Detta är en tolkning/antagande av orsaken till att Kalle inte har gjort mål de senaste fem matcherna. Du drar en slutsats utifrån den informationen du har, i detta fallet att Kalle inte har gjort mål på de senaste fem matcherna. Det kan vara sant men det kan finnas andra orsaker till Kalles frånvaro av mål. Det kan vara laget han spelar i som inte passar bollen till honom eller att de lag som Kalle spelar mot är mycket bättre än vad Kalles lag är. Kanske har Kalle bytt taktik och passar en annan anfallsspelare oftare än tidigare så att det är andra som gör mål istället för Kalle. Antagandet kan vara sant men det är viktigt att undersöka vår slutsats med Kalle i en återkopplingssituation. 

Kalle är en usel fotbollsspelare
Det kan vara sant att Kalle är en usel fotbollsspelare men som vi såg innan kan det finnas olika anledningar till att Kalle inte har gjort mål de senaste fem matcherna. Hoppar vi för snabbt till denna värdering av Kalle missar vi att utforska orsaken till frånvaron av mål och återkopplar vi till Kalle att han är usel finns det risk att han inte tar emot beskedet så väl utan istället hamnar i försvar. 

Observationerna bakom värderingen eller antagandet?

Bakom våra värderingar av oss själva och andra finns ofta gjorda observationer vilket vi såg i exemplet ovan. Detsamma gäller våra antaganden/tolkningar och som vi ofta drar en slutsats ifrån utan att checka av om antagandet är sant.
Exempel på hur detta kan se ut: 

Antagande: Han är så blyg.

Observation: När han går på fest pratar han inte med någon.

Ospecifikt: Du kommer alltid för sent.

Observation: De senaste 3 gångerna vi har bestämt träff har du kommit en kvart senare än avtalad tid. 

Värdering: Läraren är tråkig.

Observation: Läraren pratar med monoton röst och läser innantill ur PowerPoint-presentationen.

Fler exempel på observationer

 • Stefan säger inte så mycket.
 • Lena höjde rösten under mötet.
 • Sam frågade inte efter min åsikt på mötet.
 • När han går på fest pratar han inte med någon.
 • Igår kväll satt Johan och bet på naglarna när han såg på TV.
 • Olle sa att Arne var ett svin.

Fler exempel på tolkningar

 • Pelle älskar att köra fort.
 • Stina blev arg under arbetsmötet igår.
 • Han är så blyg.
 • Lisa blev arg på mig utan anledning i går kväll.
 • Anders gillar att höra sin egen röst.
 • Anna är oengagerad.

Fler exempel på värderingar

 • Alla borde uttrycka sin mening på mötena.
 • Vi har korkade chefer i organisationen.
 • Pelle borde sluta med att ta sig på sitt skägg när han pratar.
 • Lisa slarvar med sina grupparbeten.
 • Niklas är usel på att skriva.
 • Nils är sexistisk.