Observation, tolkning & värdering – Exempel & tips

Vad är en observation , tolkning och värdering och hur kan du använda dig av det i din vardag? Utvecklar du förmågan att särskilja dessa blir du direkt en bättre ledare samt kommunikatör och kan återkoppla bättre.

Jag tror att många av oss vet vad en observation är men många mixar sedan observationen med tolkningar / antaganden och värderar den snabbt som bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är så vår hjärna fungerar, den fyller i alla luckor och drar snabba slutsatser ofta baserat på för lite information. Något som emellanåt leder till missade möjligheter på grund av dålig återkoppling och feedback som egentligen skulle kunna vara riktigt bra och utvecklande om vi fick lite tips och hjälp.

Vad är en observation?

En observation är det vi ser, hör, luktar, känner och förnimmer utan att tolka eller värdera det. Vi är ofta snabba på att tolka och värdera saker och för det mesta spelar det ingen roll men i konflikter, när vi ger feedback till någon, i svåra samtal och när något är triggat inom oss är det viktigt att vara uppmärksam på våra tolkningar och värderingar. Risken är annars att vi drar slutsatser baserat på felaktig information. Det är också lättare för den vi pratar med på olika sätt och situationer att lyssna på vad vi säger om vi håller oss så nära vi kan till observationer vi eller andra har gjort. 

Hur skiljer sig observationer, tolkning & värdering?

Ett exempel som illustrerar hur observation, tolkning och värdering kan se ut i praktiken:

Kalle har inte gjort mål de senaste fem matcherna
Detta är en observation som antingen du eller någon annan har gjort. Det går att kontrollera sanningshalten och det finns ingen värdering, tolkning eller kritik i påståendet. 

Kalle är i dålig form
Detta är en tolkning / antagande av orsaken till att Kalle inte har gjort mål de senaste fem matcherna. Du drar en slutsats utifrån den informationen du har, i detta fallet att Kalle inte har gjort mål på de senaste fem matcherna. Det kan vara sant men det kan finnas andra orsaker till Kalles frånvaro av mål. Det kan vara laget han spelar i som inte passar bollen till honom eller att de lag som Kalle spelar mot är mycket bättre än vad Kalles lag är. Kanske har Kalle bytt taktik och passar en annan anfallsspelare oftare än tidigare så att det är andra som gör mål istället för Kalle. Antagandet kan vara sant men det är viktigt att undersöka vår slutsats med Kalle i en återkopplingssituation. 

Kalle är en usel fotbollsspelare
Det kan vara sant att Kalle är en usel fotbollsspelare men som vi såg innan kan det finnas olika anledningar till att Kalle inte har gjort mål de senaste fem matcherna. Hoppar vi för snabbt till denna värdering av Kalle missar vi att utforska orsaken till frånvaron av mål och återkopplar vi till Kalle att han är usel finns det risk att han inte tar emot beskedet så väl utan istället hamnar i försvar. 

Bakom värderingar & tolkningar finns observationer

Det är lätt när vi är störda på något att vi uttrycker oss i vaga svepande termer och att vi lägger in våra antaganden och tolkningar som om de vore en absolut sanning. Därifrån är det lätt hänt att vi drar en snabb slutsats och sedan värderar det vi dragit en slutsats om  som bra eller dåligt. Bakom dessa tolkningar & värderingar av oss själva och andra finns ofta gjorda observationer vilket vi såg i exemplet ovan. Exempel på hur det kan se ut: 

Antagande: Han är så blyg.
Observation: När han går på fest pratar han inte med någon.

Värdering: Läraren är tråkig.
Observation: Läraren pratar med monoton röst och läser innantill ur PowerPoint-presentationen.

Ibland uttrycker vi oss generellt, svepande eller ospecifikt och då kan det se ut som nedan:

Ospecifikt: Du kommer alltid för sent.
Observation: De senaste 3 gångerna vi har bestämt träff har du kommit en kvart senare än avtalad tid. 

Testa dina kunskaper

Vad av nedan fraser är en observation, tolkning och värdering?

  1. Anna är oengagerad.
  2. När han går på fest pratar han inte med någon.
  3. Niklas är usel på att skriva.
  4. Vi har korkade chefer i organisationen.
  5. Lena höjde rösten under mötet.
  6. Lisa blev arg på mig utan anledning i går kväll.
  7. Alla borde uttrycka sin mening på mötena.
  8. Pelle älskar att köra fort.
  9. Olle sa att Arne var ett svin.

Svaret är att 2, 5 och 9 är en observation. 1,6 och 8 är en tolkning och 3, 4 och 7 är en värdering. Var det lätt? Svårt? Oavsett hoppas jag att artikeln har gjort dig lite klokare eller gett inspiration.

Bli mer medveten om hur mycket du tolkar och värderar

En övning i vardagen kan vara att utforska hur mycket du tolkar och värderar under en dag. Nästa gång du sitter på ett cafe och betraktar människor, uppmärksamma vilka observationer du gör och hur snabbt det går över till en tolkning eller värdering. När du hör någon berätta om en händelse eller kanske en konflikt, lyssna efter tolkningarna och värderingarna och kanske vilka fakta de lutar sig mot? När du berättar om en händelse, var extra medveten om vad du lägger in i händelsen eller analysen.

Lycka till och har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.